• تلفن های تماس -02166065507-02166056127-02166156584
  • ساعت کاری شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 17

شماره حساب ها

حتما قبل از واریز قوانین وب سایت ما را مطالعه کنید

شماره حساب ها

بانک پاسارگاد 

شماره کارت : 6553-4149-2910-5022

شماره حساب : 248800509951

بنام : سروش امیدی
-------------------------------------
بانک ملت 

شماره کارت : 3913-4219-3377-6104

شماره حساب : 5308808154

بنام سروش امیدی 

-------------------------------------------

بانک سامان

شماره کارت : 2047-2246-8610-6219

شماره حساب : 1-2247797-800-881

بنام سروش امیدی 

-------------------------------------------

بانک آینده 

شماره کارت : 0068-0015-1421-6362

بنام : سروش امیدی
------------------------------------


تمامی کارت ها بنام مدیر عامل شرکت و صاحب امتیاز مجوز می باشد 

توجه داشته باشید  در هنگام واریز غیر از این  کارت ها و یا نام صاحب حساب به هیچ حسابی پول واریز نکنید